close up on people walking in the street Rejoignez-nous sur Facebook

Service du sang

Une femme médecin remplit des poches de sang

Bloed producten

Rood bloedcellenconcentraat

Kan 42 dagen in de koelkast bewaard worden, aan een temperatuur tussen 2 en 6°C.

Rood bloedcellenconcentraat ‘Standaard’ is aangewezen bij elke zware anemie, wanneer de herstelling van de transportcapaciteit van zuurstof klinisch en biologisch noodzakelijk blijkt. Het is een vervangende en non-etiologische behandeling. Dit product wordt voortaan vervangen door gedeleukocyteerd bloedcellenconcentraat.

Rood bloedcellenconcentraat ‘Gedeleukocyteerd’ heeft als doel de reacties op vlak van transfusie, gekoppeld aan de antilichamen antileukocyten of antibloedplaatjes die aanwezig zijn bij de ontvanger, te limiteren. Dit is een frequent fenomeen bij personen die een polytransfusie ondergingen en is aangewezen bij patiënten die nood hebben aan bloedtransfusies op lange termijn. Dit product heeft het standaardconcentraat vervangen.

Rood bloedcellenconcentraat ‘CMV negatief’ wordt afgenomen bij een donor die geen antilichamen anti-CMV bezit. Dit product is aangewezen bij immunodepressieve of onrijpe immunologische personen (prematuren, zuigelingen) met viscerale risico's (interstitielles pneumopathies, hepatitis), vooral in een staat van immuniteitstekort.

Rood bloedcellenconcentraat ‘Fenotype’ is aangewezen bij patiënten die de antilichamen anti-rode bloedcellen bezitten, of om een immunisatie te vermijden. Het is een rood bloedcellenconcentraat waar andere erythocytaire antigenen zoals ABO en RH bepaald werden.

Rood bloedcellenconcentraat ‘Irradiatie’ is aangewezen in situaties waar de verdediging van het organisme zwaar aangetast werd, om de ziekte van greffon te voorkomen.

Rood bloedcellenconcentraat ‘Ingevroren’is een concentraat van rode bloedcellen cryopreserve. Men moet het gebruik ervan voorbehouden voor uitzonderlijke gevallen zoals een transfusie van rode bloedcellen aan patiënten die een bijzondere bloedgroepen en/of meerdere allo-antilichamen bezitten ofwel kan het gebruik van dit preparaat in bijzondere gevallen overwogen worden voor autotransfusie.

Rood bloedcellenconcentraat ‘Autotransfusie’ kan alleen gebruikt worden voor de patiënt die bloed gegeven heeft met het zicht op een geplande chirurgische ingreep. De retransfusie van eenheden van predonatie moet volgens dezelfde klinische en/of biologische criteria gebeuren als bij allogenische transfusies.

Andere De zakjes voor pediatrisch gebruik worden gemaakt volgens de behoefte.

Sommige producten kunnen eventueel geproduceerd worden in uitzonderlijke situaties, na advies van de klinische arts, in overleg met de arts van het transfusiecentrum, die verantwoordelijk is voor de verdeling van het product.

Bloedplaatjes

Standaardconcentraat van gedeleukocyteerde plaatjes is een bloedplaatjesconcentraat geproduceerd uit vol bloed = 1 eenheid. Dit product kan 5 dagen in constante beweging bewaard worden op kamertemperatuur. Dit concentraat is altijd gedeleukocyteerd en de indicaties zijn dezelfde dan deze hieronder vermeld voor de gedeleukocyteerde één-donor-bloedplaatjes.

Gedeleukocyteerde één-donor-bloedplaatjes is een bloedplaatjesconcentraat vertrekkende van een trombaferese; het concentraat bevat meerdere eenheden van dezelfde donor. De indicaties zijn de volgende: De beslissing om bloedplaatjes te transfuseren mag niet enkel op basis van een telling, dat een tekort aan bloedplaatjes weergeeft, genomen worden. De sterke aanwezigheid van een trombocytopenie met een hevige bloeding door een tekort aan bloedplaatjes, kan beschouwd worden als een imperatieve indicatie. In alle andere gevallen is de transfusie van bloedplaatjes min of meer relatief en hangt af van de klinische staat van de patiënt.

Ingevroren plasma: intermediair product

Ingevroren plasma wordt verkregen door centrifuge van vol bloed of door technieken van aferese. Het wordt vervolgens gefractioneerd, waardoor men een serie van preparaten verkrijgt dat men "stabiele" derivaten noemt (vers ingevroren virus-geïnactiveerd plasma, albumine oplossingen, stollingsfactoren en immunoglobine. De virus-inactivatie en de preparatie van de derivaten is vandaag, door de noodzaak aan zeer duur en technisch materiaal, voorbehouden aan enkele gespecialiseerde ondernemingen.

Vers ingevroren virus-geïnactiveerd plasma kan 1 jaar bewaard worden aan een temperatuur van maximum -25°C. Het ondergaat een proces van virus-inactivatie door een behandeling met methyleenblauw of door een behandeling met solvent-detergent-verwarming. Het is aangewezen in geval van stollingsstoornissen, met waarschijnlijk bereik van hemostasefactoren bewezen door een anomalie van stollingstesten; of in geval van geïsoleerd bereik van een stollingsfactor voor dewelke geen specifiek preparaat bestaat.

Albumine oplossing,in dit geval wordt de virale inactivatie bereikt door pasteurisatie.

Albumine aan 20% is een hyperoncotisch preparaat en behoudt, dankzij zijn osmotische kracht, de circulatie in het bloed bij aanzienlijke bloedingen ten gevolge van een chirurgische ingreep of brandwonden. Dit product kan 3 maand op kamertemperatuur bewaard worden.

SOPP is een stabiele gepasteuriseerde oplossing van humane plasma proteïnen en wordt gebruikt in geval van aanzienlijk proteïneverlies.

Stollingsfactoren: Vroeger leefden hemofielen gemiddeld 20 jaar. Nu hebben ze dankzij de vervanging van de ontbrekende stollingsfactor een normale levensduur. Bij het hemofiel A gaat het om de factor VIII en bij het hemofiel B gaat het om de factor IX. Momenteel bestaan de recombineerbare factoren VIII en IX, bekomen door genetische modificatie. Als men dit gebrek niet voorziet zou elke bloeding fatale gevolgen kunnen hebben. Het tekort aan enkele andere stollingsfactoren kan gecompenseerd worden door andere preparaten: het gaat om de factor VII von Willebrand, fibinogeen en het PPSB complex. Men verkrijgt de virus-inactivatie door een behandeling met "solvent-detergent". De bewaartijd bedraagt 2 jaar.

Les immunoglobulines zorgen voor de behandeling en preventie van vele besmettelijke ziekten van virale oorsprong, zoals rodehond, mazelen en geelzucht of van bacteriële infecties, om tetanus te voorkomen, hemolytische ziekte bij nieuwgeborenen, en bij een immunodeficientiebehandeling. We noemen ze Gammaglobulinen. De virus-inactivatie wordt verkregen door fractionering met ethanol en voor intraveneus preparaten door een pepsinebehandeling. De bewaartijd is 3 jaar.