close up on people walking in the street Rejoignez-nous sur Facebook

Service du sang

Une femme médecin remplit des poches de sang

Bloed groepen

Verdeling van bloedgroepen

Tijdens een bloedtransfusie, is het belangrijk dat de bloedgroep van de donor overeenstemt met deze van de ontvanger. Er bestaan verschillende bloedgroepsystemen die toestaan om de verschillende bloedcellen te identificeren. De bekendste zijn de systemen ABO en Rh, die de compatibiliteit en  incompatibiliteit tussen donor en ontvanger te bepalen.

Het ABO systeem wordt gebruikt om elk individu een letter toe te kennen dat kenmerkend is voor zijn bloedgroep: A, B, AB of O. Het Rhesus-systeem bepaalt of u Rhesus positief of negatief bent.

De verdeling van de verschillende bloedgroepen is de volgende bij de Kaukasische (personen met lichamelijke Europese kenmerken en lichte huid) populatie:

Compatibiliteit van bloedgroepen

Mensen met de bloedgroep O-, ook wel bekend als "universele donor" kunnen bloed geven aan eender welke patiënt, ongeacht zijn/haar bloedgroep. Deze bloedgroep wordt meestal gebruikt in noodsituaties.In tegenstelling zijn mensen met de bloedgroep AB + "universele ontvangers" en kunnen dus elke bloedgroep ontvangen.In de meeste gevallen wordt er bij patiënten een bloedtransfusie uitgevoerd waarbij de bloedgroep van de donor dezelfde is als deze van de patiënt.Voor plasma, liggen de zaken anders: hier zijn het de mensen met de bloedgroep AB die "universele donoren" zijn. Hun plasma kan gebruikt worden voor bloedtransfusie bij alle patiënten. Daarentegen zijn individuen met de bloedgroep O "universele ontvangers" en  kunnen ze plasma ontvangen van alle andere bloedgroepen.

Om de veiligheid van de patiënt tijdens een bloedtransfusie te garanderen, is het uiterst belangrijk de compatibiliteitsregels in acht te nemen, alsook het type product: rode bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. In geval van incompatibiliteit, zal het immuunsysteem van de patiënt de aanwezigheid van stoffen, genaamd "antigenen", die vreemd zijn aan het organisme detecteren. Dit kan leiden tot afstoting van het bloedproduct en een verslechtering van de toestand van de patiënt tot gevolg.Wat uw bloedgroep ook is,  je bloed, plasma of bloedplaatjes kunnen levens redden!