close up on people walking in the street Rejoignez-nous sur Facebook

Service du sang

Une femme médecin remplit des poches de sang

Ik mobiliseer mijn onderneming

Waarom een bloedinzameling organiseren in uw onderneming?

Het organiseren van  een bloedinzameling biedt een grote meerwaarde aan uw bedrijf aan in termen van imago, burgerschap en solidariteit.

U biedt tevens aan al uw medewerkers de gelegenheid om zonder veel moeite een sociaal erg belangrijke daad te stellen. Bloed geven is immers leven geven.

Om het succes van deze  bloedinzameling te verzekeren, bezorgen wij u een 'Bedrijfskit' die alle nodige informatie- en communicatie-elementen bevat, met name:

Deze bedrijfskit vereenvoudigt de communicatie over de bloedinzameling en vergroot de doeltreffendheid ervan. Er worden meer zakjes bloed ingezameld en uw medewerkers kunnen hun tijd beter beheren.

Wij staan in voor de volledige organisatie van de bloedinzameling als dusdanig. U hoeft daarvoor niets te voorzien.

Wij hopen u dan ook van harte te mogen verwelkomen in de groep van 300 bedrijven die ons al ondersteunen.

Vul onderstaand formulier in en help ons levens te redden dankzij het organiseren van een bloedinzameling.

We nemen zo snel mogelijk contact met u op om samen de haalbaarheid van dit mooie project te bekijken.

Bloed is leven!

Bedrijvenkit