close up on people walking in the street Rejoignez-nous sur Facebook

Service du sang

Une femme médecin remplit des poches de sang

Bloed en andere

Volbloed

Bij een bloedgift wordt er tussen 430 en 480ml bloed afgenomen. De bloedgift zelf duurt ongeveer 10 minuten. Je moet minimum twee  maand tijd laten tussen twee bloedgiften. Je mag ten hoogste vier keer per jaar bloed geven.

BLOED GEVEN

Stamcellen of beenmerg

Beenmerg is een zachte stof dat zich in de beenderen bevind en bestaat uit speciale cellen die continu rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes aanmaken, dit noemt men stamcellen. Deze special gift is nodig wanneer een persoon die getroffen is met een bloedziekte een transplantatie nodig heeft.. Indien nodig, zoeken we een compatibele donor in het nationaal register voor beenmergdonoren.

STAMCELDONATIE

Plasma en Bloedplaatjes geven

Tijdens een plasmaferese wordt het plasma onmiddellijk gescheiden van de andere bloedcomponenten, dit met behulp van een centrifugeermachine. Het plasma (vloeibare deel van het bloed) word opgevangen in een zakje, terwijl de andere bloedcomponenten (bloedcellen zoals bloedplaatjes of rode bloedcellen ) onmiddellijk worden teruggegeven aan de donor. Een plasmagifte duurt ongeveer 1 uur en kan elke twee weken herhaald worden.

We hebben het over trombaferese wanneer enkel de bloedplaatjes (trombocyten) worden afgenomen. Het proces is vergelijkbaar met plasmaferese maar duurt iets langer, ongeveer anderhalf uur voor een gift!

PLASMA EN BLOEDPLAATJES GEVEN